LOKALIZACJA
ul. Żółkiewskiego 37/41
87-100 Toruń
TELEFON  56 659-19-39 w. 129

Kształcimy w ponad
20 zawodach

DOŚWIADCZENIE

Nasza szkoła powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w kształceniu zawodowym Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

NASZE ATUTY

W trakcie nauki zawodu uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę a trzy lata nauki w naszej szkole liczyć się będzie do stażu pracy i emerytury.

PRAKTYKI

Nie musisz szukać pracodawcy w zawodach: ślusarz i operator obrabiarek skrawających. Twoim pracodawcą będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Toruniu

Nasza szkoła powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w kształceniu zawodowym Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu. Działa ona przy udziale i wsparciu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu.

Nauka w naszej szkole trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W poniedziałki i wtorki odbywa się nauka przedmiotów teoretycznych. UWAGA: Podręczniki szkolne kupuje szkoła, uczeń korzysta z nich bezpłatnie.
W środy, czwartki i piątki uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.
W trakcie nauki zawodu uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę:

  • I rok nauki - 180,67 zł brutto/155,90 zł netto,
  • II rok nauki - 225,83 zł brutto/194,87 zł netto,
  • III rok nauki - 271,00 zł brutto/233,84 zł netto.

Trzy lata nauki w naszej szkole liczyć się będzie do stażu pracy, emerytury.
Nie musisz szukać pracodawcy w zawodach: ślusarz i operator obrabiarek skrawających. Twoim pracodawcą będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (znajduje się obok szkoły).
Dla pozostałych zawodów pracodawcę możesz już sobie wybrać, nie czekaj do zakończenia roku szkolnego. Dostarcz do naszej szkoły podpisaną przez pracodawcę "Deklarację przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu" - wzór dostępny w sekretariacie szkoły. Szkoła dysponuje także adresami współpracujących z nami pracodawców.
Jeżeli nie jesteś objęty elektronicznym naborem składasz tradycyjne podanie w naszej szkole - wzór dostępny w sekretariacie.

Po zakończeniu nauki zdobędziesz tytuł zawodowy lub kwalifikacje zawodowe czeladnika.